Μιαούλη 52
Τηλ 2
610-332 752
Fax 2610-338 281

 Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Οικονομική και χορηγική διαχείριση

 

Πλήρεις οικονομικές υπηρεσίες κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια του συνεδρίου. Αναλυτικά:

  Υποστήριξη οικονομικής οργάνωσης του συνεδρίου και κάλυψη της οικονομικής διαχείρισης.
     
  Διαχείριση και εφαρμογή χορηγικών προγραμμάτων, αξιοποίηση και προβολή χορηγών.
     
  Οργάνωση διαφημιστικής εκμετάλευσης συνεδρίου (συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφημιστικός χώρος, διαχείριση και διεκπεραίωση διαφημιστικού υλικού)
     
  Επικοινωνία και συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες για οικονομική συμμετοχή στο συνέδριο
     
  Ανάληψη πάσης φύσεως πληρωμών για λογαριασμό των οργανωτών.
     
  Λεπτομερής έκθεση προυπολογισμού εσόδων και εξόδων του συνεδρίου
     
  Οικονομικός απολογισμός συνεδρίου και ανάλυση δαπανών.
     
 

Ποιοι είμαστε | Υπηρεσίες | Συνέδρια | Συστάσεις | Νεα | Επικοινωνία |