Μιαούλη 52
Τηλ 2
610-332 752
Fax 2610-338 281

 Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες > Ολοκληρωμένη Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των εργασιών του συνεδρίου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων έντυπου υλικού, απο το στάδιο των προεγγραφών μέχρι και την αποστολή των πρακτικών του συνεδρίου
     
  Αλληλογραφία με τους οργανωτές, τους συνέδρους, τους χορηγούς και όποιον άλλο φορέα, επιχείρηση ή πρόσωπο σχετίζεται με το συνέδριο. Αποστολή προγραμμάτων, δελτίων συμμετοχής, δελτίων περιλήψεων
     
  Γραφείο εγγραφής και υποδοχής των συνέδρων (registration desk) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
     
  Σήμανση συνεδριακών χώρων.
     
  Ταχυδρόμηση παντός τύπου επιστολών ή υλικού (παραλαβή και παράδοση απο τα κεντρικά γραφεία των οργανωτών). Ταχυμεταφορές και αποστολές express, ανάλογα με τις ανάγκες του συνεδρίου
     
  Επιλογή, πρόσληψη και διάθεση πολύγλωσσων γραμματέων για κάλυψη των αναγκών των συνέδρων.
     
  Διάθεση και χρήση όλων των συσκευών και μηχανημάτων γραφείου, στο χώρο του συνεδρίου και καθόλη τη διάρκεια του, απο εξειδικευμένο προσωπικό.
     
  Μέριμνα, προετοιμασία και διανομή φακέλων συνέδρων, βοηθητικού υλικού και πιστοποιητικών παρακολούθησης στους συνέδρους.

 

 

Ποιοι είμαστε | Υπηρεσίες | Συνέδρια | Συστάσεις | Νεα | Επικοινωνία |