Αρχική

Αγαπητοί Συνάδελφοι-ισσες
Τεχνολόγοι - Ακτινολόγοι / Χειριστές - Εμφανιστές,
Αξιότιμοι Συνεργάτες Ακτινολόγοι Ιατροί, Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγοι, Ογκολόγοι Παθολόγοι, Ιατροί Πυρηνικής & Φυσικοί Ιατρικής, Φοιτητές-τριες.

Η Ακτινολογία - Ακτινοθεραπεία αποτελεί δίχως άλλο μια απο τις πλέον εξελισσόμενες επιστήμες. Η Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση καλείται να παρουσιάσει στους επιστημόνες του χώρου τις νέες μεθόδους απεικόνισης-θεραπείας ταυτόχρονα με τη παράθεση των νέων διαγνωστικών & θεραπευτικών επιτευγμάτων.
Υπ' αυτό το πρίσμα ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε συνεργασία με τους αντίστιχους φορείς της Πανεπιστημιακής & Επαγγελματικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο οργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων & φιλοξενεί να συνδράμει στην επιμόρφωση & στον προσδιορισμό τεχνικών απεικόνισης & ακτινοθεραπείας καθώς & στην ανάδειξη σύγχρονων υλικών & καινοτόμων μέσων.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας μας σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά ως σύνεδροι αφ ενός, ως ομιλητές αφ ετέρου, καθώς η παρουσία σας είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολόγων - Ακτινολόγων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Οργανωτική Επιτροπή

Ο πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Γεωργιάδης
Ηλίας Αμπατζής